standpipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

standpipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm standpipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của standpipe.

Từ điển Anh Việt

 • standpipe

  * danh từ

  (kỹ thuật) ống nước đứng (để cấp nước ở bên ngoài hoặc cách xa các toà nhà)

  ống đo áp

  cột lấy nước (để chữa cháy)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • standpipe

  * kỹ thuật

  bình chữa cháy

  đài nước

  ống chặn

  ống dây bùn

  ống đứng

  ống nước đứng

  tháp nước

  vòi phun nước

  xây dựng:

  cột nước có áp

  ống khói gạch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • standpipe

  a vertical pipe