springing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

springing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm springing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của springing.

Từ điển Anh Việt

 • springing

  * danh từ

  sự đàn hồi

  sự treo bằng lò xo

  đế vòm

  sự mọc mầm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • springing

  * kỹ thuật

  chân vòm

  đế tựa

  sự đàn hồi

  tường chống

  xây dựng:

  điểm chân vòm

  đoạn đầu (của hầm)