spotcast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spotcast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spotcast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spotcast.

Từ điển Anh Việt

  • spotcast

    * danh từ

    buổi phát thanh, truyền hình tin tức thể thao, cuộc thi đấu thể thao