splintery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

splintery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm splintery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của splintery.

Từ điển Anh Việt

 • splintery

  /'splintəri/

  * tính từ

  có mảnh vụn

  giống mảnh vụn

  dễ vỡ thành mảnh vụn, sự chia rẽ (trong đảng phái)

  kẽ hở, đường nứt

  mây sợi, sợi liễu gai (để đan)

  lớp da tách ra, lớp da lạng ra (da súc vật)

  nửa chai nước hơi; nửa cốc rượu mùi

  (số nhiều) sự ngồi xoạc chân

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) của chia (của ăn cướp được)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • splintery

  subject to breaking into sharp slender pieces

  resembling or consisting of or embedded with long slender fragments of (especially) wood having sharp points

  a rough splintery floor of old pine boards

  Synonyms: slivery