south-central dravidian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

south-central dravidian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm south-central dravidian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của south-central dravidian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • south-central dravidian

    a Dravidian language spoken primarily in south central India

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).