sordino nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sordino nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sordino giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sordino.

Từ điển Anh Việt

 • sordino

  * danh từ

  số nhiều sordini

  cái chặn tiếng; làm giảm âm rung

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sordino

  Similar:

  sourdine: a mute for a violin