slugabed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slugabed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slugabed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slugabed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • slugabed

    Similar:

    lie-abed: a person who stays in bed until a relatively late hour

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).