sinningia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sinningia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sinningia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sinningia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sinningia

    genus of perennial tuberous herbs and shrubs of Central and South America

    Synonyms: genus Sinningia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).