sidewards nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sidewards nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sidewards giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sidewards.

Từ điển Anh Việt

 • sidewards

  /'saidwədz/

  * phó từ

  về một bên; về một phía

  to move sidewards: di chuyền về một phía

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sidewards

  Similar:

  sideward: toward one side

  turn the figure sideward