short-winded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

short-winded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm short-winded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của short-winded.

Từ điển Anh Việt

 • short-winded

  /'ʃɔ:t'windid/

  * tính từ

  ngắn hơi ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • short-winded

  Similar:

  blown: breathing laboriously or convulsively

  Synonyms: pursy, winded