sheaflike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sheaflike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sheaflike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sheaflike.

Từ điển Anh Việt

  • sheaflike

    * tính từ

    thành bó