share-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

share-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm share-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của share-out.

Từ điển Anh Việt

 • share-out

  /'ʃeəaut/

  * danh từ

  sự chia lãi (tính theo cổ phần)

  tiền chơi họ được chia

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • share-out

  * kinh tế

  sự chia

  sự phân phối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • share-out

  Similar:

  sharing: a distribution in shares