shamisen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shamisen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shamisen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shamisen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shamisen

    Similar:

    samisen: a Japanese stringed instrument resembling a banjo with a long neck and three strings and a fretted fingerboard and a rectangular soundbox; played with a plectrum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).