shadowbox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shadowbox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shadowbox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shadowbox.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shadowbox

    go through boxing motions without an opponent

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).