sesbania nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sesbania nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sesbania giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sesbania.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sesbania

    any of various plants of the genus Sesbania having pinnate leaves and large showy pea-like flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).