selsyn system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selsyn system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selsyn system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selsyn system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selsyn system

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hệ sensyn

    hệ tự đồng bộ