sellotape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sellotape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sellotape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sellotape.

Từ điển Anh Việt

 • sellotape

  * danh từ

  (Sellotape) băng dính bằng xenlulô hoặc chất dẻo (trong suốt)

  * ngoại động từ

  dán băng dính lên (cái gì); vá, gắn (cái gì) bằng băng dính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sellotape

  Similar:

  cellulose tape: transparent or semitransparent adhesive tape (trade names Scotch tape and Sellotape) used for sealing or attaching or mending

  Synonyms: Scotch tape

  scotch tape: fasten or attach with sellotape

  The hotel manager scotch taped a note to the guest's door