selfishly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selfishly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selfishly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selfishly.

Từ điển Anh Việt

  • selfishly

    * phó từ

    ích kỷ, lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích bản thân

Từ điển Anh Anh - Wordnet