self-synchronous repeater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-synchronous repeater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-synchronous repeater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-synchronous repeater.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • self-synchronous repeater

  * kỹ thuật

  máy điện đồng bộ

  sensyn

  sensyn không tiếp xúc

  điện lạnh:

  thiết bị tự đồng bộ