self-reproach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-reproach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-reproach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-reproach.

Từ điển Anh Việt

 • self-reproach

  /'selfri'proutʃ/

  * danh từ

  sự tự trách mình, sự ân hận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • self-reproach

  the act of blaming yourself

  Synonyms: self-reproof

  Similar:

  compunction: a feeling of deep regret (usually for some misdeed)

  Synonyms: remorse