self-reliance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

self-reliance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm self-reliance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của self-reliance.

Từ điển Anh Việt

 • self-reliance

  /'selfri'laiəns/

  * danh từ

  sự tự lực, sự dựa vào sức mình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • self-reliance

  * kinh tế

  sự tự lực cánh sinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet