scutcheon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scutcheon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scutcheon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scutcheon.

Từ điển Anh Việt

 • scutcheon

  /'skʌtʃən/

  * danh từ

  (như) escucheon

  miếng viền lỗ khoá

  biển (để khắc tên)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scutcheon

  Similar:

  finger plate: a flat protective covering (on a door or wall etc) to prevent soiling by dirty fingers

  Synonyms: escutcheon

  escutcheon: a shield; especially one displaying a coat of arms