scotchwoman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scotchwoman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scotchwoman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scotchwoman.

Từ điển Anh Việt

 • scotchwoman

  /'skɔtʃ,wumən/

  * danh từ

  người đàn bà Ê-cốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scotchwoman

  Similar:

  scotswoman: a woman who is a Scot