schnabel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schnabel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schnabel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schnabel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • schnabel

    United States composer (born in Austria) and pianist noted for his interpretations of the works of Mozart and Beethoven and Schubert (1882-1951)

    Synonyms: Artur Schnabel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).