schizopetalon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schizopetalon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schizopetalon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schizopetalon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • schizopetalon

    a dainty South American annual having deeply pinnatifid leaves and racemes of fringed almond-scented purple-white flowers

    Synonyms: Schizopetalon walkeri

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).