scartella cristata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scartella cristata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scartella cristata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scartella cristata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scartella cristata

    Similar:

    molly miller: inhabits both coasts of tropical Atlantic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).