scarify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarify.

Từ điển Anh Việt

 • scarify

  /'skeərifai/

  * ngoại động từ

  (y học) rạch nông da

  (nghĩa bóng) giày vò, đay nghiến

  (nông nghiệp) xới (đất) bằng máy xới

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scarify

  * kỹ thuật

  khía rãnh

  làm xước

  rạch rãnh

  xáo tung

  xáo xới

  xẻ rãnh

  xới

  xới bề mặt

  xới tung

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scarify

  puncture and scar (the skin), as for purposes or tribal identification or rituals

  The men in some African tribes scarify their faces

  scratch the surface of

  scarify seeds

  break up

  scarify soil