scarabaean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarabaean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarabaean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarabaean.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scarabaean

    Similar:

    scarabaeid beetle: any of numerous species of stout-bodied beetles having heads with horny spikes

    Synonyms: scarabaeid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).