scaffolds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scaffolds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scaffolds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scaffolds.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scaffolds

    * kỹ thuật

    giá đỡ

    giàn giáo