saye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saye.

Từ điển Anh Việt

  • saye

    * (viết tắt)

    tiết kiệm tiền kiếm được (save-as-you-earn)