saxe blue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saxe blue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saxe blue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saxe blue.

Từ điển Anh Việt

  • saxe blue

    * danh từ

    màu xanh hơi xám