sarcorhamphus papa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sarcorhamphus papa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sarcorhamphus papa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sarcorhamphus papa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sarcorhamphus papa

    Similar:

    king vulture: large black-and-white vulture of South America and Central America; have colorful wattles and wartlike protuberances on head and neck

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).