sarazen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sarazen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sarazen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sarazen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sarazen

    United States golfer who was first to win all four major golf tournaments (1902-1999)

    Synonyms: Gene Sarazen

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).