sao francisco nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sao francisco nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sao francisco giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sao francisco.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sao francisco

    a river in eastern Brazil flowing into the Atlantic Ocean

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).