sanitized nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sanitized nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sanitized giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sanitized.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sanitized

  made sanitary

  Synonyms: sanitised

  Similar:

  sanitize: make sanitary by cleaning or sterilizing

  Synonyms: sanitise, hygienize, hygienise

  sanitize: make less offensive or more acceptable by removing objectionable features

  sanitize a document before releasing it to the press

  sanitize history

  sanitize the language in a book

  Synonyms: sanitise

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).