salt-fog method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salt-fog method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salt-fog method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salt-fog method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salt-fog method

    * kỹ thuật

    điện:

    phương pháp phun sương mặn