sage-green nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sage-green nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sage-green giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sage-green.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sage-green

    Similar:

    sage: of the grey-green color of sage leaves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).