rushlight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rushlight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rushlight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rushlight.

Từ điển Anh Việt

 • rushlight

  /'rʌʃlait/

  * danh từ

  cây nến lõi bấc ((cũng) rush_candle)

  ánh sáng yếu ớt

  ánh sáng lờ mờ (của trí tuệ); sự hiểu biết nghèo nàn, kiến thức ít ỏi

  tin tức ít ỏi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rushlight

  a tallow candle with a rush stem as the wick

  Synonyms: rush candle