rumex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rumex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rumex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rumex.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • rumex

    docks: coarse herbs and shrubs mainly native to north temperate regions

    Synonyms: genus Rumex

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).