ruche nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ruche nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ruche giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ruche.

Từ điển Anh Việt

  • ruche

    /ru:ʃ/

    * danh từ

    nếp xếp hình tổ ong (ở đăng ten, ren...)