roble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roble.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • roble

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gỗ sồi roble

Từ điển Anh Anh - Wordnet