revisit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

revisit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm revisit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của revisit.

Từ điển Anh Việt

 • revisit

  /'ri:'vizit/

  * ngoại động từ

  đi thăm lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • revisit

  visit again

  We revisited Rome after 25 years