respectfulness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

respectfulness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm respectfulness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của respectfulness.

Từ điển Anh Việt

 • respectfulness

  * danh từ

  sự lễ phép; sự kính cẩn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • respectfulness

  Similar:

  deference: courteous regard for people's feelings

  in deference to your wishes

  out of respect for his privacy

  Synonyms: respect