resorption nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

resorption nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm resorption giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của resorption.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • resorption

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  sự hấp thụ lại

  điện lạnh:

  sự tái hấp thụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • resorption

  the organic process in which the substance of some differentiated structure that has been produced by the body undergoes lysis and assimilation

  Synonyms: reabsorption