regina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

regina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm regina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của regina.

Từ điển Anh Việt

  • regina

    * danh từ

    (tiếng Latin) nữ hoàng đang trị vì (nhất là trong những chữ ký ở các bản thông cáo hoặc trong nhan đề của các vụ kiện)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • regina

    the provincial capital of Saskatchewan