raininess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raininess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raininess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raininess.

Từ điển Anh Việt

 • raininess

  * danh từ

  tình trạng mưa nhiều

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • raininess

  Similar:

  foulness: (of weather) the badness of the weather

  they were wearied with the foulness of the weather