questioner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

questioner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm questioner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của questioner.

Từ điển Anh Việt

  • questioner

    /'kwestʃənə/

    * danh từ

    người hỏi, người chất vấn

Từ điển Anh Anh - Wordnet