quenchless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quenchless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quenchless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quenchless.

Từ điển Anh Việt

 • quenchless

  /'kwentʃlis/

  * tính từ

  không dập tắt được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • quenchless

  impossible to quench

  unquenchable thirst

  Synonyms: unquenchable