push-pull nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

push-pull nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm push-pull giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của push-pull.

Từ điển Anh Việt

 • push-pull

  /'puʃpul/

  * tính từ

  (rađiô) đẩy kéo

  push-pull circuit: mạch đẩy kéo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • push-pull

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  đẩy-kéo

  vật lý:

  sự đẩy kéo