purposefulness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purposefulness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purposefulness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purposefulness.

Từ điển Anh Việt

 • purposefulness

  /'pə:pəsfulnis/

  * danh từ

  sự có mục đích, sự có ý định

  sự có chủ định, sự chủ tâm

  sự có ý nhất định, sự quả quyết

  sự có ý nghĩa, sự có tầm quan trọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet